Ahiküte

Puuküttega kaminad ja ahjud vabastavad tohutus koguses tervistkahjustavaid ühendeid, sh vingugaasi, lämmastikoksiide, vähitekitajaid nagu polüaromaatsed süsivesinikud ning tuhka ja nõge. Sellised küttekehad põhjustavad teadaolevalt kopsu- ja südamehaigusi, eriti kolmandas maailmas, kus neid laialdaselt kasutatakse. Korstnad ja lõõrid on tihti umbes, lagunenud, valesti ehitatud ja lekivad. Mõnikord võib selline praktika lõppeda surmaga.

PAH on lühend, mis tähistab orgaanilise aine mittetäielikul põlemisel atmosfääri paiskuvaid süsniku ja vesiniku aatomeid. Lisaks ahju kütmisele tekitavad neidsamu ühendeid ka prügi põletamine, autode heitgaasid, sigaretisuits. Paljud neist mõjuvad kantserogeenselt ning põhjustavad pikemal kokkupuutel kopsuvähki, immuunsüsteemi nõrgenemist ja hingamisteede haigusi.  (Environment Australia, 2001).

  • Facebook
  • Instagram

House Healing Solutions © 2020 | All Rights Reserved.