Ehitusbioloogia

Staircases & Railings
Beautiful Wodden House

Ehitusbioloogia pärineb Saksamaalt ning kujutab endast teadust, mis läheneb holistiliselt ehitatud keskkonnale ning pakub realistlikke lahendusi kuidas luua hooneid ja elukeskkondi, mis toetaksid tervet keha ja vaimu.

Ohud, mida ehitusbioloogia adresseerib sisaldavad väga paljusid erinevaid valdkondi – vesi, õhk, bioloogilised saasteained (hallitus), samuti ka elektromagnetväljad ja geopaatiline stress.

Ehitusbioloogia…

  • ei ole nostalgiline pilguheit näiliselt ideaalsesse minevikku, vaid visioon elamist väärt tulevikust.

  • ei ole primitiivne improvisatsioon, vaid esteetilistel põhimõtetel baseeruv väljapaistev ja vastutustundlik innovatsioon.

  • ei ole formalism, aga kasutab eeskujuna loodust.

  • ei piirdu ainult üksikisikule pakutavate eeliste ja hüvedega, vaid võtab arvesse ka teisi inimesi ja keskkonda tervikuna.

  • ei sea oma eesmärgiks ainult individuaalsete ehitusmatejalide tervisesõbralikkust, aga kutsub üles looma terviklikku tervisesõbralikku elukeskkonda

  • ei ole luksusasi vaid väheste jaoks, vaid moodustab tulevikus ülemaailmse ehitustegevuse aluse

  • ei ole liiga kallis, kuid sisaldab ettemaksuna tegelikke kulusid, mis tavapäraste ehitusmeetodite kasutamisel kantakse edasi laiemale avalikkusele, järgmistele põlvkondadele ja keskkonnale.

DSC_5014.jpg