Kõrgepingeliinid

Trafod, alajaamad, kõrgepingeliinid tekitavad elukeskkonda kõrgendatud magnetvälja. Sama võib kehtida tööstusliku rajatise/instrumentariumi kohta, mis asetseb elamispinna vahetus läheduses. Kuigi ekspositsioon magnetväljadele on seostatud rohkem kõrgepingeliinidega, võib ka tänava tavapingeliin tekitada hoones märkimisväärse magnetvälja, kui elamu asub sellele lähedal.

Eestis on kõrgepingeliinide ümber kehtestatud kaitsevööndid, kus ehitamine pole lubatud. Vööndi laius algab kahest meetrist 1kV liini puhul ja lõpeb 40 meetriga kuni 330 kV korral.

Lastel, kes puutuvad kokku magnetväljadega 4 mG või rohkem, on kaks korda suurem tõenäosus haigestuda lapseea leukeemiasse (Wertheimer and Leeper, 1979).

Oluliseks riski suurendavateks asjaoluks peetakse õhusaastet ja elamist kuni 600 m kaugusel allatuule kõrgepingeliinidest. Arvataksegi, et kõrgepingeliinide ümber tekkivad + ja – laenguga ioonid reageerivad õhus erinevate ainetega (näit autoliikluse saaste) ning kahjustavad inimese tervist.

  • Facebook
  • Instagram

House Healing Solutions © 2020 | All Rights Reserved.