Paagivesi

Saasteained

Probleemid veekvaliteediga paagis

 • Paaki võivad sattuda loomsed jäägid ja väljaheited lindudelt, hiirtelt, rottidelt jne. Surnud loomad ja putukad, pinnase- ja lehepraht võib paagis ujuda pikka aega.

 • Moskiitode paljunemine: kui vee eraldustoru ja/või vihmuti otsik on ummistunud ja ülevoolusõelad või-rennid eemaldatud või paagis on auk.

 • Pliitolm. Vanasti lisati autokütusesse pliid ja sellest ajast saadik võivad vanemad paagid olla saastunud pliitolmuga, mis lekib vette. Pliid imendub samuti värvkattest, kuhu sedavõib olla lisatud. Pliiohtlikud on ka pehmed joodised ja galvaniseeritud raud.  Oht tekib, kui paak hakkab lagunema.

 • Saastatud õhk. Linnades tuleb õhusaaste liiklusest ja tööstustest, maal aga põllumajandusest.

 • Metsatulekahjud. Tuhk ja põlemispraht koguneb paagi katusele, jõudes sealt lõpuks paaki.

 • Ahiküte on külmal aastaajal peamine õhusaastaja, tekitades üliväikesi tahma ja mürgiste gaaside osakesi ning polüaromaatsed süsivesinikke.

 • PVC-st tulvaveetorud lekivad pliid ja ftalaate.

 • Lahustid ja teised kemikaalid katuselt, kui katuse värv neid sisaldab. Äravool fiibertsemendist katuselt tuleks talvel minema visata, kuna sellest lekib lupja.

 • Paagis tekkiv settekiht võib sisaldada erinevaid pliitüüpe, näiteks raskemetalle jt kemikaale. Ära lase veetaset liiga madalaks!

 • Facebook
 • Instagram

House Healing Solutions © 2020 | All Rights Reserved.